Kiedy uczymy się słów, zazwyczaj myślimy, gdzie one by się stosowały. Niektóre mogą być medyczne, niektóre bardziej filozoficzne. Pewnie nie poszlibyśmy gdzieś, gdzie myślą zdroworozsądkowo, ze słowami jak tutaj.

 

Każda istota ludzka jest boską, ale nie rozumie swojej prawdziwej osoby. Jest ustawicznie pochłonięta wpływem swojego umysłu, swojego intelektu, który nazwać można wielką iluzją, mówi Vamsi Krishna.

 

 

Możemy obejrzeć „Przebudzenie nowej fali świadomości” na YouTube.

 

 

Nie wyznawałam nigdy Buddyzmu, Jogi, czy Kriszny. Jak bym chciała, to musiałabym się zgodzić, iż myślenie o sobie jako kimś wierzącym byłoby iluzją, bo wedle owego wyznania iluzją byłby mój umysł.

 

Gdy liczy się tylko jakiś zewnętrzne pojęcie umysłu — wierzenie nie wygląda atrakcyjnie.

BĘC

Czyżby dało się wiedzieć działaniem innym, niż własnego umysłu, czy się jest osobą wierzącą?

 

Dla dzieci tęcza jest czymś wyraźnym i widocznym; ale dorośli wiedzą, że jest tylko iluzją powodowaną przez pewne promienie światła i krople wody, możemy przeczytać o buddyjskim nauczaniu o duszy.

 

W CO WIERZĄ BUDDYŚCI: CZY JEST WIECZNA DUSZA?

BĘC

Czy potrzebujemy podejść do rzeczy i jej dotknąć, by stwierdzić, że jest rzeczywista?

 

Względem Buddyzmu i wierzeń które z niego czerpią, miejmy na uwadze, iż przypisano Siddharcie całe kolekcje nauk z PRZEKAZÓW USTNYCH.

 

Wedle relacji, ZAPISANO JE PO RAZ PIERWSZY około 400 lat po jego śmierci, jak notuje Wikipedia. Kopie dostępne dzisiaj są jeszcze młodsze i nie da się ich uważać za oryginały Buddy, czy któregokolwiek z jego uczniów.

 

Nawet język Buddy nie jest pewny. Spekulacje wskazują na dialekty Indo-Arjańskie okresu średniego, a w szczególe PALI. Czas w którym pisma zyskały uwagę, też nie jest znany. Mogło to być w Średniowieczu albo później. Ostatnia faza ŚREDNIO-INDO-ARJAŃSKA skończyła się z XV wiekiem.

 

Możliwe, że to przez błędy w językowym niuansie, a potem translacji, nauki Buddy jak prezentowane dzisiaj, wzajem sobie przeczą.

 

Budda przyznaje, że jego umysł jest zależny od jego ciała, a dalej, odżywiania. Doradza pozbycie się wszelkiej żądzy, lecz sam medytuje bez jedzenia, ewidentnie ulegając pragnieniu stanu psychofizycznego, który nazywa wglądem.

 

Prowokowane czy wywoływane impulsy lepiej by się nadawały do odrzucenia, ale co do tego mogę zgodzić się z buddystą, jak z kimkolwiek innnym, nie szukając prawd wyższych nad ludzką preferencją.

 

Koncepcje UPANISZAD da się sformułować następująco:

 

  • Wszystkie procesy psychofizyczne (skandy) są nietrwałe.
  • Gdyby istniało „ja”, byłoby trwałe.
  • Gdyby „ja” istniało, byłoby częścią wykonawczą osoby, „kontrolerem”.
  • Prawdziwe „ja” nigdy nie miałoby jak się chcieć zmienić (to „zasada anty-refleksywności”).
  • Każda z pięciu skand, elementów psychofizycznych, jest takiej jakości, że da się chcieć co do niej zmiany.

Upaniszadzkim wnioskiem jest — nie ma „ja” bądź też ego.

BĘC

Czy istnieją „nieosobowi” ludzie?

 

Alfred van den Bosch proponuje „bezosobową miłość”:

Miłość to klej wszechświata, mówi.

 

 

DAVID ICKE twierdzi, że jesteśmy wszyscy jak krople w oceanie jaźni; ludzie wokół nas są odzwierciedleniami naszych uczuć, gdzie podstawą są strach lub miłość. W strachu, przyciągamy odzwierciedlenia strachu.

 

 

A to, jak wszystko inne, jest wyborem między strachem a miłością, mówi pan Icke.

 

Pan Icke to może pierwszy Brytyjczyk sugerujący, że Szekspir nie nastarczyłby nawet na jeziorko z rybkami.

 

Strach to brak wszechpotęgi. Gdy nie jesteśmy nieskończoną miłością, wtrąca nas to w strach, mówi George Neo.

 

Acintya Govinda Das, australijski historyk Wed, opowiada jak to Ziemia nadal przechodzi okresy: Żelazny, Brązowy, Srebrny, oraz Złoty.

 

W czasie Srebrnym, zło żyje za oceanem. W Złotym, zło idzie mieszkać na innej planecie, a ludzie dostają dużo owego Złota.

 

Opowieść o metalowych czasach przypomina EDYKT O EKSPULSJI, wydany przez angielskiego króla, Edwarda I. W czasie Brązowym zło żyje między ludźmi. W czasie Żelaznym zło żyje w ludziach, co może być metaforą przez osoby etnicznie czy inaczej nietolerancyjne.

 

Tylko „poważnie mistyczni” jogini będą żyć w owym Złotym czasie, mówi pan Das, a żeby się tam dostać, trzeba uważać, czy ktoś mógłby „mieszać umysły”.

 

W tym kontekście film pokazuje amerykańską Wielką Pieczęć.

 

 

Musimy sobie uświadomić, kto miesza w naszych umysłach. Nasze umysły to nasz największy problem, kiedy nie są pod naszą kontrolą, mówi pan Das.

BĘC

Podsumowując: w tym wierzeniu chodzi o to, żeby być wszechmocnym, „mieć oko na poważne złoto”, a planeta zrobi postęp, jak trzymać zło za oceanem?

 

Pan Bonacci dodaje, że zgon śmiertelnego ciała to nie wydarzenie.

 

 

Gdybyśmy kontynuowali nauczanie oryginalnej religii natury, a nie zatrzymywali się z nadejściem Chrześcijaństwa, wiedzielibyśmy, że zgon śmiertelnego ciała to nie wydarzenie, twierdzi pan Bonacci.

 

Nie musimy interpretować Wielkiej Pieczęci jako „New Order of the Ages”. Zapraszam.
A NEW PEOPLE COME

 

GREGG BRADEN oskarża NASA o ukrywanie „jogińskiej prawdy”. Twierdzi, że ma sekretną informację, odczyt nanotesla dla ATAKÓW Z 11 WRZEŚNIA.

 

 

Pan Braden mówi, że ludzie którzy oglądali wiadomości 11 września wytworzyli emanację, a ta zmieniła ziemską elektro-magnetykę. NASA to namierzyła, ale to ukrywa.

 

 

Nie miałam nigdy dostępu do sekretnych danych, ale nigdy też nie widziałam „anonimowego NASA”, czyli ilustracji bądź wykresu bez wzmianki o autorach lub owej agencji ogółem.

 

Czasem przeglądam obrazki z kosmosu dla odpoczynku.
BĘC

Jak nanotesla mogłaby mierzyć ludzką duchowość?

 

NANO znaczy jedną miliardową. Ludzie nie mieliby jak wyglądać dumnie w porównaniu z bateriami, na całą wieczność.

 

Zakres magnetyczny MRI to 0,5 do 3 tesli, lub 5 do 30 tysięcy gausów.

 

Pan Krishna wini „niechciane myśli przychodzące spoza ciała”.

 

Ogółem, istota ludzka jest stale bombardowana niechcianymi myślami, w ciągu dnia, co wyczerpuje jej energie umysłowe. Powoduje to drenaż energii fizycznej, twierdzi Vamsi Krishna.

 

Oto obrazek, który towarzyszy słowom pana Vamsi w filmie; coś troszkę agresywnego.

 

 

Myśli tworzą „pule”, twierdzi pan van den Bosch. Myśli pozytywne wędrują do pozytywnej kolektywności; negatywne przeciwnie, która to druga kolektywność może mieć szkodliwy wpływ na planetę, mówi.

 


BĘC

Jak jest myśl transmitowana?

 

Jeżeli ktoś do nas mówi, czy pokazuje nam obrazek, nie umieszcza to myśli w naszych głowach. Nasze myślenie możemy inicjować jedynie sami, we własnych głowach.

 

Inaczej, mogłaby być mowa tylko o jakimś agresywnym radiowym programie. To znaczy, zazwyczaj da się wyłączyć dźwięk.

 

Bud Barber mówi, że są energie kosmiczne. Postrzega je jako wibracje w swoim ciele.

 

 

Powód (impulsów kosmicznych) jest ten sam, dla którego komórka w ciele produkuje wibracje, wewnątrz siebie, dla pewności że stanowi całość, działa „pod tym samym adresem”, mówi.

 

Analogie elektro-magnetyczne propagacji dźwięku rozważano już w latach 1950-tych, i nie założyłabym się, że się nie da przesłać formantów językowych, ale wtedy byłaby mowa o fizyce, a nie metafizyce i „przekazywaniu myśli”.
ANALOGIA ELEKTROMAGNETYCZNA PROPAGACJI DŹWIĘKU

 

Byddyście chodzi o to, że przy pewnej okazji jedna część osoby może mieć funkcję wykonawczą, a przy innej okazji, inna, CYTUJE MARKA SIDERITSA WIKIPEDIA.

 

Umożliwiałoby to każdej z części znalezienie się pod kontrolą, bez ani jednej z nich zawsze w roli kontrolnej (włącznie z ego).

 

Wyjaśniałoby to, dlaczego da się poszukiwać zmiany którejkolwiek ze skand, podczas gdy nie mamy niczego więcej niż owe skandy.[31]

BĘC

Jak są ” skandy” liczone?

 

Nie przeszkadza mi, jeśli buddysta mówi, „nie ma w nas buddystach nic więcej, niż tych pięć skand”. Jeżeli jednak buddysta próbowałby mówić o wszystkich ludziach, obejmowałoby to także mnie, a wtedy wchodzę w szczegóły.

 

„Skanda” znaczy „kupka, zbiór, kolekcja”, lub „zgrupowanie”. W Buddyźmie odnosi się do pięciu zbiorów, które stanowią i zupełnie wyjaśniają umysłową i fizyczną egzystencję istot myślących, mówi WIKIPEDIA O SKANDACH.

 

Owymi pięcioma zbiorami czy kupkami są: forma (czy materia lub ciało) (rupa), doznania zmysłowe (czy uczucia, otrzymywane od formy) (vedana), postrzeżenia (samjna), umysłowa aktywność lub sformułowania (sankhara), oraz przytomność (vijnana).

 

Nie mam jak się zgodzić, co do formy i materii. Nie są tym samym. Jeżeli wyrzeźbimy słówko w drewnie, napiszemy atramentem, czy wydrukujemy, będzie to ta sama forma słowna, różnie zrealizowana materialnie.

 

Nie mam jak się zgodzić, co do doznań zmysłowych i uczuć. Ludzka emocja to nie samo, co SOMESTEZJA. Z własnego doświadczenia: najtrwalsze uczucia to te bez wegetatywnego odpowiednika.

 

Ludzkie gesty, którym zdarza się mowie o uczuciach towarzyszyć, to tak zwana „mowa ciała”. My ludzie zazwyczaj owe gesty odnosimy do własnych ciał, ale po prawdzie to dlatego, że one są własne.

 

Dalej, nie rozgraniczałabym między percepcją a aktywnością intelektualną, a przytomność różniłaby się od świadomości, na gruntach medycznym i psychologicznym.

 

Cóż, nie ma — co do mnie — ani jednej skandy.
Wiele zależy oczywiście od tego, czy mieć kupkę za rzecz dobrą.

 

Budda głodował, aby medytować. Wedle przekazów, nawet zemdlał podczas takiej praktyki. Jego obserwacje mogą być wczesnym rozumowaniem o modusach stochastycznym i deterministycznym ludzkich siatek neuronalnych.

BĘC

Gdy mowa zubożona nie wyznacza literatury, dlaczego mieć ograniczoną funkcję ciała za przykładowe wskazanie dla ludzkiej kondycji?

 

Procesy siatek neuronalnych przynależą ze standardową ludzką neurofizjologią. Możemy je postrzegać bez głodu, stresu, czy religijnego odniesienia, i wspomóc swoje uczenie się języka. Zapraszam.
NET LOG GRAMATYCZNY: PRAKTYKA DLA UMYSŁU

*****

LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH

Zapraszam do komentowania

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s